WISH (Wees Iemand Se Held) is ‘n gemeenskapsdiensprojek van Hoërskool Punt in Mosselbaai. Leerders besoek elke kwartaal die Môreson Kinderhuis in George om aktiwiteite met die kinders daar te doen. Op Dinsdag, 4 Desember, het hulle die program vir die jaar afgesluit deur kerspakkies vir elke inwoner op te maak en dit vir hulle te gaan uitdeel.

Elke huis het vir ons ‘n kaartjie gemaak om dankie te sê. Ons hoop om volgende jaar die projek voort te sit. Groot dank aan Vredebest wat die sakkies vir die geskenke geborg het.

Op die foto’s verskyn Landré Cope, Kyla Viljoen, Annemie de Graaff en Franciska Olivier by die pakkies.

Die projek is begin op inisiatief van Annemie en Franciska en hulle hanteer alle reëlings self.