Mariechen Goedhals, Carla Conradie en Anja Joubert is in die Wes-Kaap Ruiterkunsspan opgeneem.

Hierdie leerders gaan vanaf Woensdag, 23 tot 26 Januarie, te Parys in die Vrystaat, aan die SA-proewe deelneem.