Suria Denkema

Suria Denkema, Hoërskool Langenhoven in Riversdal se hoofdogter van 2020, is gekies om vanaf 6 tot 12 Desember deel van die jaarlikse Jeugleierskonferensie van die Burger, te Hoërskool Jan van Riebeeck, te wees.

Dit is ‘n groot prestasie aangesien ‘n groot aantal aansoeke ontvang word wat aan streng keuring onderwerp is. Die finale keuring en insluiting in die groep is voorwaar ‘n groot eer en ‘n trotse mylpaal, aangesien slegs 50 gr. 11-jeugleiers van die Wes-, Noord-, en Oos-Kaap, gekies is.

Suria sal die geleentheid kry om met jong geesgenote kennis te maak, vriendskappe te smee en na gesaghebbendes, elkeen ‘n meester op sy gebied, te luister. Inderdaad ‘n geleentheid wat ‘n mens maar eenmaal in ‘n leeftyd te beurt val. Die tema vanjaar is: “Die jeug se inspraak in hulle toekoms”.